Minulle asioiden määrittelyt ovat tärkeitä. Pidän määrittelyistä ja erojen tekemisestä. Kieli ylipäätään on kiinnostavaa. Välitämme aina jotain muutakin kuin sanan ilmiselvän merkityksen. Tänään haluankin tehdä eron muutamien asioiden välillä. Haluan tehdä tämän, koska olen itse kokenut näiden erottelujen takana olevat oivallukset niin tärkeiksi. Nämä erottelut ovat siis minulle erittäin merkityksellisiä. Otsikoin englanniksi, koska olen oivaltanut niitä myös sen kielen kautta.

Activity vs. Achievement.
Never mistake activity for achievement.

Tämä on yksi niistä erotteluista, minkä huomaan työelämässä usein puuttuvan. Asioiden tekeminen ei ole sama asia kuin asioiden aikaan saaminen. Suomeksi tekisi mieli kääntää erottelu niin, että touhuaminen ei takaa tuloksia. Toiminta ei tarkoita aikaan saamista automaattisesti. Aikaan saamisen ero tekemiseen on hyödyllisyyden aste ja suunta. Jotta hyödyllisyyttä voitaisiin arvioida, meidän tulee tietää mitä haluamme saavuttaa. Aktiviteetti saa olla mitä tahansa. Aktiviteetti on tärkeää, mutta jos haluaa saada aikaan, on kyse erilaisesta lähestymistavasta. Löydä näiden asioiden ero.

Interesting vs. Useful
Everything interesting is not useful.

Tämä erottelu on hyvin läheistä sukua ensimmäiselle. Kaikki kiinnostava ei ole hyödyllistä. Hyödyllisillä asioilla on sen sijaan suuri mahdollisuus olla myös erittäin kiinnostavia. Voimme käyttää työpäivämme mielenkiintoisiin keskusteluihin ja mielenkiintoisiin asioihin, mutta käytämmekö sitä hyödyllisiin asioihin? Hyödyllisiin meille ja organisaatiollemme? Joskus eksymme palaveriin puhumaan siitä, mikä on mielenkiintoista. Sekoitamme näitä asioita työelämässä mielestäni usein. Jos haluamme saavuttaa, tulee meidän valita hyödyllisyys, jos vaihtoehtona on vain kiinnostavuus. Kiinnostavuus on tietenkin sinänsä tärkeää. David Rockin johtajuusteksteihin perehtyminen herätti minut tämän erottelun tärkeydelle.

Goal vs. Desire
An unrealistic goal can be a legitimate desire.

Tavoite, kuten teksteistäni ehkä joskus voi lukea, on yksi tärkeimmistä asioista, mitä voimme löytää. Jokaisen ammattilaisen ensimmäisen kysymyksen tulisi olla tavoitetta koskeva. Olen avannut tavoitteen lisäksi ajatteluani halulle ja halun käsitteelle. Ymmärrämme halun joskus vaarallisena. Halujen vietäväksi ei saa antautua. Halut ovat pahoja, syviä ja pelottavia. Mielestäni halu voitaisiin käsittää eri tavalla. Tähän erotteluun inspiroiduin Timothyn Gallweyn tekstejä lukiessani. Himo, vietit ja tämän kaltaiset käsitteet ovat erillisiä halusta. Desire. Halu saa olla epärealistinen, jos siitä johdetaan realistinen tavoite. Minun haluni on parantaa koko suomalaista työelämää. Siitä johdetut tavoitteeni ovat hiukan realistisempia. Haluni on kuitenkin hyvä. Gallweyn esimerkein – tenniksen pelaajan halu on lyödä pallo joka ikinen kerta verkon yli kenttään. Se ei ole realistinen tavoite, mutta se äärettömän hyvä halu. Tällainen halu ohjaa oikeaan suuntaan.

Koska taustani on sosiologiassa, ei erottelukaan ole koskaan pelkkä erottelu, vaan asiaan sisältyy kompa. Näiden erottelujen välillä ei tarvitse valita, vaan ne ovat saman hyvän kokonaisuuden eri osia. Tärkeää on nimenomaan, että erotetaan, mistä asiasta milloinkin on kysymys. Parhaita olisivat kuitenkin seuraavat yhdistelmät:

Aikaansaava aktiviteetti
Achieving activity

Kiinnostava hyödyllisyys
Interesting usefulness

Haluttu tavoite
Desired Goal

Asiat voivat olla mielenkiintoisia ja hyödyllisiä yhtä aikaa. Tavoite, jota edeltää vahva halu, on voimakkain. Aktiviteetit voivat olla aikaansaavia. Puhumattakaan asioiden hauskuudesta, ilosta ja tekemisen nautinnosta.

Osaatko tehdä eron näiden asioiden välillä?

Hallitsetko ne yhtä aikaa?