Työ.

Työ tapaa olla ikävyydellä ladattu käsite. Asiat ovat työläitä. Työ kuluttaa ja uuvuttaa työuupumukseen saakka ja lopuksi työkyky menee. Työ on paikka, mihin pitää mennä. Ja kaiken lisäksi pelätä sitä, että voi olla pian työtön. Työ ja vapaa ovat eri asioita. Työ on vapauden vastakohta. Negatiivinen merkitys työssä olemiselle löytyy monesta suunnasta ja päivittäisistä uutisista helposti. Se on yllättävän suosittu aihe, jos kääntää huomionsa sen löytämiseen. Ikävästä työstä puhuminen on suosittua. Työpaikan ikävyydestä tehty huumori kolahtaa.

Koska ratkaisut ovat aina tärkeämpiä kuin ongelmat, sanon seuraavaa. Työstä puhuminen ja työn merkityksellisyys tarvitsevat massiivisen käänteen positiivisempaan. Tästä on saarnattu eri tahoilla hyvästä syystä jo vuosia. Olenkin varma, että paljon parempi puhe on pääsemässä voitolle. Hiljalleen. Hyvä niin.

Työstä on tultava puheissamme parempaa.

Tässä tekstissä kerron kaksi mielestäni hyvää ja hyödyllistä työn määritelmää. Jos työ on jotain, mikä poikkeaa näistä määrittelyistä, ongelmia sen suhteen kyllä löytyy. Voit ottaa itsellesi avuksi sen, kumpi enemmän kolahtaa. Otetaan ensin Timothy Gallweyltä lainattua tavaraa.

Työ = tulos, ilo ja oppiminen.
Eli Gallweyn määritelmässä kolmio, jonka kärjet ovat performance, enjoyment, learning.

Inner Game of Work, Timothy Gallwey.

Laajennan hiukan. Työ on sitä, että tehdään hyviä suorituksia ja saadaan haluttuja tuloksia aikaan, iloitaan työyhteisöstä ja tekemisestä (eli itsestä) sekä opitaan loputtomasti paremmiksi.

Näistä määritelmän osista painotamme nykyään liikaa suoritusta, ilman tulokseen kätkettyä tärkeyttä. Myös yhteisöllisyys ja tekemisen ilo voivat ylikorostua, mutta tästä seurannee yleensä vain hyvää ja korjausliikkeet ovat paljon helpompia. Ilon ja oppimisen unohtanut työpaikka on hankalampi käännytettävä. Ja luullakseni yleisempi vastaantulija. En ole toistaiseksi kuullut työpaikasta, jossa kehittyminen ja oppiminen korostuisi liikaa. Ehkäpä sellainenkin on ollut. Yleisempää on oppimisen unohtaminen ja supistaminen ”koulutuksissa” käymiseen.

Työn määrittely tulosten, ilon ja oppimisen komboksi tekee mielestäni työlle hyvää. Miten voimme nauttia itsestämme töissä? Miten kehitymme loputtomasti osaamisessamme, siis olemme työmme mestareita? Olen varma, että monessa suomalaisessa työyhteisössä nämä olisivat erittäin arvokkaita kysymyksiä vastattavaksi porukalla. Tulos on myös huonosti määritelty sana. Mielestäni tuloksen pitää olla saavuttajalleen tärkeä, jotta sitä saa sanoa tulokseksi.

Mielestäni Gallweyn määritelmä on hyvää työtä.
Mikä tämän määritelmän osista tarvitsee sinun työssäsi enemmän huomiota? Gallweyn mukaan osat ovat itseasiassa toisistaan riippuvaisia. Mielenkiintoinen ajatus.

Määritelmää voi lähestyä toisestakin suunnasta. Työ on lopulta kuluttavaa, myös edellä mainituin mittarein järjestetty hyvä työ. Työ on tietenkin vaivannäköä. Vaivaa pitääkin nähdä, ja työstä pitää palautua. Tärkeys itselle on vaivannäön pyhittävä, ratkaiseva tekijä. Työn tulokseen sisältyvää merkitystä ja tärkeyttä ei voi nykypäivänä liikaa korostaa. Merkityksen ja tärkeyden etsiminen on erittäin hyvin käytettyä aikaa myös Sinulle. Tästä lisää myöhemmin. Seuraavaksi mukailen Jari Sarasvuota, joka muistaakseni mukaili jotakuta muuta. Ajatus on helppo ja hyväksyttävä.

Työ on ponnistelua tärkeiden päämäärien saavuttamiseksi.

Ihmisen tulee ponnistella, ja ponnistelun tulee olla tärkeää. Jos emme ponnistele ja näe vaivaa, käy huonosti. Tipumme vastuuttomuuden tilaan, joka tuhoaa meidät. Jos ponnistelemme meille merkityksettömien päämäärien eteen, käy eri tavalla yhtä huonosti. Sairastumme merkityksettömyyteen. Etsimme ulospääsyä. Uuvumme täysin ”työssämme”. Merkityksetön työ ei ole työtä sanan varsinaisessa merkityksessä. Työ on hyvää. Merkityksen voi löytää monesta työstä, ja kaikella työllä on mahdollisuus olla arvokasta.

Jos emme saavuta päämääriämme tärkeästä ponnistelustamme huolimatta, olemme toki vaarassa rikkoutua pettymykseemme. Usein onnistumme riittävästi ja jopa ihmeellisesti, jos ahkeruudellamme on meille merkitys. Tiedän, että tiedät tämän. Se, miksi teemme sitä, mitä teemme, voittaa tärkeydessään kaikki pettymykset.

Jos tiedät miksi, siedät miten.

Eli: pitää ponnistella, pitää olla tärkeää, pitää olla päämääriä ja pitää saavuttaa.

Jos sinua ahdistaa työsi, niin kysyn: mikä näistä kohdista puuttuu? Jos kaikki löytyvät, tarvitsee vain muistaa palautua. Lisäyksenä: kaikki kohdista pitää tehdä mielellään muiden ihmisten kanssa.

Näin määritelty työ siis tekee hyvää. Tervehdyttää ja pitää terveenä.

Hyvä työ on itselle tärkeää vaivannäköä.
Hyvä työ tulee työnsä tärkeäksi kokevalta tekijältä.
Hyvän työn tekijä pitää itsestään töissä.
Hyvä työ on hyviä tuloksia ja suorituksia.
Hyvä työ opettaa tekijäänsä loputtomasti.

Motivoiko? Tietenkin.

Kysy itseltäsi:
Ponnistelenko riittävästi? Näenkö vaivaa?
Onko tekemiseni minulle tärkeää?
Onko minulla päämäärä, jota tavoittelen?
Tiedänkö, missä saavutukseni näkyvät?

Jos onnistut vastaamaan kaikkiin kyllä, niin tiedän yhden asian. Voit hyvin töissäsi. Kunhan palaudut myös.
Mielestäni kaikki ansaitsevat tällaisen työn.
Mikä tahansa muu on tehotonta, keskinkertaista, tuntuu pahalta ja aiheuttaa konflikteja.
Eikö niin?

Puhutaan työstä paremmin.
Tehdään hyvää työtä.

(Otsikkokuva täältä)