Istuin kerran valmennustapaamisessa erään yksikön johtajan kanssa. Hän kertoi, miten tiettyjen osastojen välillä yhteistyö ei pelannut kuten pitäisi. Kommunikaatio ei toiminut. Vastuut olivat usein epäselviä. Kaikki, mitä piti tehdä osastojen yhteistyössä, viivästyi tai meni pieleen. Kysyin häneltä:

Kuinka usein te sitten näiden osastojen kanssa tapaatte toisianne?

Hiljaisuus laskeutui. Eihän sellaista foorumia nimittäin ollut olemassa. Ihmisten viestintä oli sähköpostin kirjoittelua. Johtajat kyllä tapasivat toisiaan, mutta se ei tuottanut mitään halutuista tuloksista. Siihen olisi tarvittu koko henkilöstöä.

Olen kirjoittanut aiemmin omista virheistäni uran alussa, kuten täydellistämisestä. Tällä tarkoitan oman työn kanssa työn tekemistä. Toisarvoisten asioiden yksinäistä nyhjäämistä, josta ei synny mitattavia tuloksia. Siihen on asiantuntijatyössä helppo eksyä. Omaan työhön suuntautuva näpertely on kuoppa, johon Sinäkin saatat horjahtaa. Ei kestä kauaa menettää kontakti kollegoihin ja asiakkaihin. Pian teet töitäsi yksin ja itseäsi kohti. Sen jälkeen voitkin alkaa syyttää muita siitä, että mikään ei etene.

Yksin tekijän ratkaisut asioihin ovat abstraktioita. Tämä voi kuulua myös organisaation kulttuuriin. Näin on, jos yleisimmät ratkaisunne ovat organisaatiokaavioiden uudelleen piirtämistä, exceleiden lähettämistä isoille ihmisjoukoille ja tiedotteiden kirjoittamista intraan. Abstraktioiden kautta töiden tekemistä. Kuten Simon Sinek kirjoittaa, tämä poistaa työnteosta sen perusyksikön. Ihmisen.

Numbers of people aren’t people, they’re numbers.

Ratkaisumme työelämän, johtamisen ja työyhteisöjemme ongelmiin ovat liian usein käsitteellisiä. Ne ovat projektien nimeämistä ja suunnittelua. Ne eivät ole konkreettisia ratkaisuja, vaan teoreettisia harjoituksia siitä, miten jotain pitäisi tehdä. Päälleliimattuja olennaisten asioiden monimutkaistuksia, joiden jälkeen voidaan sanoa, että onhan meillä tehty. Unohdamme ongelmanratkaisun tärkeimmän komponentin.

Ratkaisu on kasvokkainen.
Ratkaisut löytyvät vasta kohtaamisessa.

Mikään hankala asia ei etene, parane tai ratkea ilman kasvokkaisuutta. Ratkaisut vaativat sitä, että oikeat ihmiset katsovat toisiaan silmiin.
Monimutkaisuuden vastalääke on yhteistyö.
Kasvokkaisuuden lisääminen on usein etsimäsi ratkaisu.

Mitä asiaa yrität edistää ilman, että kohtaat ketään?

Yritätkö helpottaa asioita vähentämällä kasvokkaisuutta? Älä odota, että läpimurtoja tapahtuu. Toimi mielummin päinvastoin – lisää kasvokkaisuutta tekemiseesi aina, kun se vain on mahdollista.

He, ketkä kohtaavat toisensa usein ja oikein, pystyvät myös hankalaan yhteistyöhön. Voit ajatella asiaa myös näin: fyysisesti lähimpänä olevat saattavat olla parhaissa väleissä myös sinun organisaatiossasi.

Mieti esimerkiksi, minkälaisia päätöksiä yrityksessä tai kunnassa tehdään niistä henkilöistä, jotka ovat päättävistä tahoista fyysisesti kauimpana? Entä lähimpänä?
Proximity is power.

Kasvokkaisuus on ratkaiseva, eteenpäin vievä voima. Kohtaaminen rakentaa yhteyttä ja ennaltaehkäisee ongelmia. Näin on etenkin silloin, kun asiat ovat vaikeita tai ihmiset eivät tahdo tulla toimeen. Hankalassa tilanteessa mikään muu kuin kärsivällinen kasvokkaisuus ei vie asiaa eteenpäin.

Voit testata tätä itse. Seuraavan kerran, kun sinun pitää viestiä vaikeasta asiasta, kasvata välimatkaa. Tietoisesti vähennä kasvokkaisuutta. Älä käytä edes omaa ääntäsi. Huomaat kyllä, miten hyvin se toimii. Kasvokkaisuus on tällaiselle tekemiselle välttämätöntä, vaikka se ei olekaan aina mukavaa.

Pelaa siis persoonallasi.
Kasvoillasi.

Todellisuuden perusyksikkö on kasvokkaisuus.
Kahden tai useamman ihmisen hyvähenkinen keskustelu asioista.

Mikä sinun työssäsi hiertää? Kenen tai keiden kanssa?
Milloin viimeksi oikeasti kohtasit nämä ihmiset?
Näettekö säännöllisesti, tunnetteko toisenne, pidättekö toisistanne?

Voit ottaa käyttöön myös tämän kysymyksen sujuvuuden lisäämiseen:
Keiden pitää tavata toisensa, että tämä asia alkaa sujua?

Aloita näistä kysymyksistä seuraavan kerran, kun haluat ratkaista asioista.
Varoitus: saatat saada oikean muutoksen aikaan